Attester

Der findes mange forskellige attester, som tager varierende tid.

 

Ved tidsbestilling for udførelse af attest oplys da venligst om, hvilken attest det drejer sig om, så vi kan afsætte den rigtige tid til pågældende attest.

 

Nye regler for fornyelse af kørekort, juli 2017.

 

Når dit kørekort udløber , skal du henvende dig til Borgerservice i din kommune, hvis du ønsker at få fornyet kørekortet. Du skal medbringe foto og dit gamle kørekort. Alle kørekort der fornys efter denne dato er gyldige i 15 år uanset indehaverens alder.

 

Med de nye regler skal du ikke medbringe lægeattest, medmindre du har en sygdom eller handicap, der har krævet , at du havde en lægeerklæring med, da dit tidligere kørekort skulle fornys.

 

Disse regler gælder kun for kørekort til gruppe 1-køretøjer. Der gælder særlige regler for erhvervskørekort og kørekort til bus og lastbil.

 

Priser

 

 

Motorattest (uanset alder): 500 kr

KØREKORTATTEST KAN FINDES HER PRINTES UD OG SIDE 1 UDFYLDES FØR KONSULTATIONEN HOS LÆGEN.

https://stps.dk/da/helbred-og-koerekort/koerekort/laegeattest/~/media/F208570452D84D00B2102832C3702B0C

 

 

 

Helbredsattest for jernbanepersonale: 1500 kr

 

Lægeattest ved arbejde med ioniserende stråling: 1500 kr

 

Forsikringsattester uden overenskomst

 

FP220 Blodtryks og lipid-attest: 850 kr

 

FP 300 Begyndelsesattest: 1200 kr

 

FP 350 Statusattest til forsikring: 1500 kr

 

FP 360 Statusattest til forsikring, nakke og hals: 1500 kr

 

FP 401 Lægeattest nedsat erhvervsevne: 1500 kr

 

FP 410 Funktionsattest: 800 kr

 

FP 420-490: 1500 kr

 

FP 500, 510: 2000 kr

 

HIV-attest: 1000 kr